Een olifant mit cieferties

Een olifant mit cieferties.

Trek een lijn tusken de cieferties.

Klik op een linkje: